لوله های U شکل از جنس استنلس استیل

مشخصات فنی

سایز: قطرخارجی ۳۵-۱۹ (OD) میلیمتر ، ضخامت دیواره ۳٫۵ – ۱٫۶ (WT) میلیمتر، طول (L) حداکثر تا ۱۸ متر

U1

استاندارد ها:

07

لوله های U شکل از جنس کربن استیل

مشخصات فنی
سایز: قطرخارجی ۳۵-۱۹ (OD) میلیمتر ، ضخامت دیواره ۳٫۵ – ۱٫۶ (WT) میلیمتر، طول (L) حداکثر تا ۱۸ متر

U2

پوشش لوله: برای پوشش نهایی درصورت درخواست مشتری روغن محافظ زده میشود.

دوسر لوله: کلیه لوله ها کونیک شده و صاف برش داده میشوند.

تستها و گزارشات: کلیه محصولات شرکت بر اساس مشخصات استاندارد و مطابق با نیاز مشتری تست گردیده و برای

هر Heat Number گواهی آزمایشگاه ارایه میگردد.

08

 

مارک زنی: مشخصات ضروری حداقل در یکسر لوله چاپ میشود.

بسته بندی: بسته بندی با وزن تقریبی ۳۰۰-۳۵۰۰ کیلو برای هر بسته به شکلهای زیر قابل ارایه میباشد:

  • تسمه فلزی
  • قراردادن درپلاستیکی در دوسر لوله ها
  • پوشش کارتن پلاست/پلاستیک زیر تسمه ها
  • پوشش کارتن پلاست/پلاستیک کل طول لوله
  • جعبه چوبی

لوله های U شکل از جنس استنلس استیل مشخصات فنی سایز: قطرخارجی ۳۵-۱۹ (OD) میلیمتر ، ضخامت دیواره ۳٫۵ – ۱٫۶ (WT) میلیمتر، طول (L) حداکثر تا ۱۸ متر استاندارد ها: لوله های U شکل از جنس کربن استیل مشخصات فنی سایز: قطرخارجی ۳۵-۱۹ (OD) میلیمتر ، ضخامت دیواره ۳٫۵ – ۱٫۶ (WT) میلیمتر، طول…