سایز: قطرخارجی ۸ ، ۵۰-۱۹ (OD) میلیمتر ، ضخامت دیواره ۴-۲ ، ۱ (WT) میلیمتر، طول (L) حداکثر تا ۱۸ متر

استاندارد ها

04

پوشش لوله: برای پوشش نهایی درصورت درخواست مشتری روغن محافظ زده میشود.

دوسر لوله: کلیه لوله ها کونیک شده و صاف برش داده میشوند.

تستها و گزارشات: کلیه محصولات شرکت بر اساس مشخصات استاندارد و مطابق با نیاز مشتری تست گردیده و برای

هر Heat Number گواهی آزمایشگاه ارایه میگردد.

p2-1 p2

مارک زنی: مشخصات ضروری حداقل در یکسر لوله چاپ میشود.

بسته بندی: بسته بندی بصورت دایره ای ویا ذوزنقه ای با وزن تقریبی ۲۰۰-۲۵۰۰ کیلو برای هر بسته به شکلهای زیر قابل ارایه میباشد:

  • تسمه فلزی
  • قراردادن درپلاستیکی در دوسر لوله ها
  • پوشش کارتن پلاست/پلاستیک زیر تسمه ها
  • پوشش کارتن پلاست/پلاستیک کل طول لوله
  • جعبه چوبی

سایز: قطرخارجی ۸ ، ۵۰-۱۹ (OD) میلیمتر ، ضخامت دیواره ۴-۲ ، ۱ (WT) میلیمتر، طول (L) حداکثر تا ۱۸ متر استاندارد ها پوشش لوله: برای پوشش نهایی درصورت درخواست مشتری روغن محافظ زده میشود. دوسر لوله: کلیه لوله ها کونیک شده و صاف برش داده میشوند. تستها و گزارشات: کلیه محصولات شرکت بر اساس…